“Tekstil Sanatında Saklı Bir Miras: Kaftanlar”

Dilek TÜM CEBECİ

Kişisel Sergisi

17- 25 Mart 2022

Tarihsel Türk motifleriyle bezenen kaftanlardan oluşan, Dilek TÜM CEBECİ “Tekstil Sanatında Saklı Bir Miras: Kaftanlar” adlı kişisel tekstil sergisi, Antik Hotel İstanbul’un -2 ve -3. katlarında bulunan 1500 yıllık  Geç Roma Erken Bizans dönemine ait Antik Cisterna sergi salonunda 17-25 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Küratörlüğünü ve Sanat Danışmanlığını Murat KÜÇÜKKAYALI yapacaktır. Sergi mekanı, 1500 yıllık tarihe tanıklık eden duvarları, sütunları ile mistik bir panoramaya sahip mimari bir yapıdan oluşmaktadır. Tarihsel dokunun içinde tarihi Türk motiflerinden oluşan kaftanlarla izleyiciyi özünde büyülü bir yolculuğa çıkarmak hedeflenmiştir. Orta Asya’dan başlayarak Selçuklu ve Osmanlı tarihinde büyük izler bırakan ve kültürel miras niteliğindeki motifler Türk sanat tarihi içerisinde önemli bir yer teşkil etmektedir. 

Sanatçımız TÜM CEBECİ motif’i şu şekilde ifade etmiştir.

Motif; bir anlatım birimi içinde en küçük parça olmakla birlikte, bir sanat eserinin ana taşıyıcılarıdır. Nitekim bir romanın, öykünün veya bir senfoninin motifleri eserin özünü, ruhunu, temelini ve yaşamasını sağlar.

Sanatçı, tarihi Türk motiflerini dijital baskı tekniğinde çağın teknolojisi ve görselliğiyle harmanlayarak tasarlamıştır ve 22 eserin yer aldığı koleksiyonda bitkisel, soyut, sembolik ve geometrik motifler kullanmıştır.

Kompozisyonlarının her bir parçasında bir ahenk birliğini oluşturmaya çalışmıştır. Tarihsel derinlik perspektifinde uyguladığı eserleri tarihin akışını ve kültürel zenginliği çerçeveleyerek kaftan formunda giysi tasarımları biçiminde uygulamıştır.

Sergi açılışı, 17 Mart 2022 Perşembe günü saat 17:00’da Antik Hotel İstanbul içindeki Antik Cisterna sergi salonunda -2 ve-3. katlarda gerçekleştirilecektir.

Saygılarımla.

Murat KÜÇÜKKAYALI

Sanat Danışmanı

Antik Hotel İstanbul

murat.kucukkayali@antikhotel.com